Dom Inwestycyjny Park House jest instytucją finansową specjalizującą się w usłudze Wealth Management, czyli długofalowym zarządzaniu majątkiem osób prywatnych i ich rodzin jak również fundacji, ośrodków akademickich oraz instytucji naukowych. Naszym fundamentalnym celem jest ochrona zgromadzonego przez Inwestora majątku oraz pomoc w jego pomnażaniu.

Tworząc Dom Inwestycyjny Park House towarzyszyła nam wizja stworzenia szanowanej instytucji finansowej. Dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu podejściu majątek Inwestorów będzie charakteryzował się stabilnością i odpowiednią płynnością. Najważniejsze jest dla nas zrozumienie celów finansowych i biznesowych Inwestorów. Wszystkie decyzje podejmowane są w oparciu o to, co najlepiej służy naszym Klientom. Zdecydowaliśmy się stworzyć firmę, która będzie działać w interesie swoich Klientów, będzie chronić i pomagać pomnażać ich majątki, działając przez cały czas na najwyższym poziomie.

Naszym Klientom dajemy pewność, że pracują z wykwalifikowanym zespołem Wealth Managerów, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje, w celu określenia najlepszego sposobu, aby osiągnąć sukces.

Szanując czas każdego Inwestora oraz chcąc zapewnić każdemu holistyczne podejście do zrozumienia i dostarczenia rozwiązań dla wszystkich głównych aspektów finansów, zawsze pracujemy w 3-stopniowym procesie współpracy:

Oferta Domu Inwestycyjnego Park House jest skierowana do klientów Inwestorów oczekujących pełnego spektrum produktów w ramach usługi Wealth Management, w skład, której wchodzą: